HP LaserJet 1320 Printer series - Forvansket, forkert eller ufuldstændig tekst

background image

Forvansket, forkert eller ufuldstændig tekst

Der kan have været valgt en forkert printerdriver, da softwaren blev installeret.
Kontroller, at HP LaserJet 1160- eller HP LaserJet 1320-printerdriveren er valgt i
printeregenskaberne.

Hvis en bestemt fil udskrives som forvansket tekst, kan der være et problem med den
pågældende fil. Hvis teksten fra et bestemt program udskrives som forvansket tekst, kan
der være et problem med det pågældende program. Kontroller, at den rette printerdriver
er valgt.

Der kan være fejl i programmet. Prøv at udskrive fra et andet program.

Parallelkablet kan være løst eller defekt. Prøv følgende fremgangsmåde:

Tag kablet ud, og sæt det i igen i begge ender.

Prøv at udskrive et udskriftsjob, som du ved, fungerer.

Tilslut om muligt kablet og printeren til en anden computer, og prøv at udskrive et
job, som du ved, fungerer.

Prøv at bruge et nyt IEEE-1284B-kompatibelt parallelkabel på 3 m eller mindre. Se

Bestilling af forbrugsvarer og ekstraudstyr

.

Sluk printeren og computeren. Fjern parallelkablet, og undersøg begge ender af
kablet for eventuelle skader. Tilslut parallelkablet igen, og sørg for, at det er tilsluttet
helt. Kontroller, at printeren er tilsluttet direkte til computeren. Fjern eventuelle
omskiftere, sikkerhedskopieringsdrev, sikkerhedsnøgler og andre enheder, der er
tilsluttet mellem computerens parallelport og printeren. Disse enheder kan af og til
forstyrre kommunikationen mellem computeren og printeren. Genstart printeren og
computeren.