HP LaserJet 1320 Printer series - Fejlfinding af PostScript-fejl

background image

Fejlfinding af PostScript-fejl

Følgende situationer er PS-sprogspecifikke og kan opstå, når der anvendes flere printersprog.

Bemærk!

Hvis du vil modtage en udskrevet meddelelse eller en meddelelse, der vises på skærmen,
når der opstår PS-fejl, skal du åbne dialogboksen Printervalg og klikke på det ønskede valg
ved siden af afsnittet PS-fejl. Du kan også få adgang hertil fra den integrerede webserver.

PS-fejl

Symptom

Mulig årsag

Løsning

Jobbet udskrives i Courier
(printerens standardskriftsnit) i
stedet for det anmodede
skriftsnit.

Det anmodede skriftsnit er ikke
indlæst. Der kan være angivet
et andet printersprog for at
udskrive et PCL-job, lige før PS-
udskriftsjobbet blev modtaget.

Indlæs den ønskede font, og
send udskriftsjobbet igen.
Kontroller typen og placeringen
af fonten. Indlæs den i
printeren, hvis den er
tilgængelig. Se i
dokumentationen til softwaren.

Der udskrives en Legal-side
med afskårne margener.

Udskriftsjobbet er for avanceret.

Du skal muligvis udskrive
jobbet med 600 punkter pr.
tommer, formindske sidens
kompleksitet eller installere
mere hukommelse.

Der udskrives en PS-fejlside.

Udskriftsjobbet er muligvis ikke
PS.

Kontroller, at udskriftsjobbet er
et PS-job. Kontroller, om
programmet forventede, at du
sendte en opsætning eller PS-
hovedfil til printeren.

Begrænsningskontrolfejl

Udskriftsjobbet er for avanceret.

Du skal muligvis udskrive
jobbet med 600 punkter pr.
tommer, formindske sidens
kompleksitet eller installere
mere hukommelse.

VM-fejl

Fontfejl

Vælg ubegrænsede fonte, der
kan indlæses, fra
printerdriveren.

Intervalkontrol

Fontfejl

Vælg ubegrænsede fonte, der
kan indlæses, fra
printerdriveren.

Gå tilbage til

Løsning af problemer

.

DAWW

Fejlfinding af PostScript-fejl

97