HP LaserJet 1320 Printer series - Bøjning eller bølger

background image

Bøjning eller bølger

Kontroller medietypen og -kvaliteten. Både
høj temperatur og fugtighed kan få mediet til
at bøje. Se

Mediespecifikationer for

printeren

for at få yderligere oplysninger.

Mediet kan have ligget i papirbakken for
længe. Vend mediestakken i bakken. Prøv
også at rotere mediet 180° i papirbakken.

Åbn dækslet til den lige udskriftsgang, og
prøv at udskrive via den. Se

Mediestier

for

at få yderligere oplysninger.

Temperaturen i fikseringsenheden kan være
for høj. Kontroller, at du har valgt den
korrekte medietype i printerdriveren. Hvis
problemet fortsætter, skal du vælge en
medietype, der bruger en lavere
fikseringstemperatur, f.eks. transparenter
eller lette medier.

DAWW

Forbedring af udskriftskvaliteten

107