HP LaserJet 1320 Printer series - Gentagne lodrette mærker

background image

Gentagne lodrette mærker

Printerpatronen kan være beskadiget. Hvis
der gentagne gange vises et mærke på det
samme sted på siden, skal du installere en
ny HP-printerpatron. Se

Udskiftning af

printerpatronen

for at få vejledning.

Der kan være toner på de indvendige dele.
Se

Rengøring af printeren

for at få

yderligere oplysninger. Hvis fejlene opstår
bag på siden, retter problemet sig højst
sandsynligt efter endnu et par udskrevne
sider.

Kontroller, at du har valgt den korrekte
medietype i printerdriveren.