HP LaserJet 1320 Printer series - Der føres mere end ét ark papir gennem printeren ad gangen.

background image

Der føres mere end ét ark papir gennem printeren ad gangen.

Papirbakken kan være for fyldt. Se

Ilægning af medier i papirbakkerne

for at få

yderligere oplysninger.

Kontroller, at mediet ikke er krøllet, foldet eller beskadiget.

Prøv at udskrive på papir fra en anden pakke. Undlad at lufte papiret, før du lægger det i
papirbakken.

Printerens separator kan være slidt. Se

Udskiftning af printerens separator

for at få

yderligere oplysninger.

98

Kapitel 6 Fejlfinding

DAWW