HP LaserJet 1320 Printer series - Papirstop

background image

Papirstop

Se

Afhjælpning af papirstop

for at få yderligere oplysninger.

Kontroller, at du udskriver på et medie, der opfylder specifikationerne. Se

Mediespecifikationer for printeren

for at få yderligere oplysninger.

Kontroller, at du udskriver på et medie, der ikke er krøllet, foldet eller beskadiget.

Kontroller, at printeren er rengjort. Se

Rengøring af printeren

for at få yderligere

oplysninger.

Hvis du udskriver via den lige udskriftsgang, skal du lukke og åbne dækslet igen for at
sikre, at de grønne udløserhåndtag er lukket.

Hvis du bruger funktionen til automatisk tosidet udskrivning, skal du kontrollere, at
medieindikatoren er indstillet til det rette papirformat.