HP LaserJet 1320 Printer series - Problemer med printersoftwaren

background image

Problemer med printersoftwaren

Problemer med printersoftwaren

Problem

Løsning

En printerdriver til HP LaserJet 1160 eller
HP LaserJet 1320-printeren er ikke synlig i
mappen Printer.

Geninstaller printersoftwaren. Klik på Start
på Windows-proceslinjen, vælg
Programmer, vælg HP LaserJet 1160 eller
HP LaserJet 1320, og klik på Fjern. Sluk
printeren. Installer printersoftwaren fra cd-
rom'en. Tænd printeren igen.

Bemærk!

Luk eventuelle åbne programmer. Hvis du vil
lukke et program, der har et ikon på proceslinjen,
skal du højreklikke på ikonet og vælge Luk eller
Deaktiver.

Forsøg at tilslutte USB-kablet til en anden
USB-port på computeren.

Hvis du forsøger at udskrive til en delt
printer, skal du klikke på Start på Windows-
proceslinjen, vælge Indstillinger og derefter
Printere. Dobbeltklik på ikonet Tilføj printer.
Følg vejledningen i guiden Tilføj printer.

Der vises en fejlmeddelelse under
softwareinstallationen.

Geninstaller printersoftwaren. Klik på Start
på Windows-proceslinjen, vælg
Programmer, vælg HP LaserJet 1160 eller
HP LaserJet 1320, og klik på Fjern. Sluk
printeren. Installer printersoftwaren fra cd-
rom'en. Tænd printeren igen.

Bemærk!

Luk eventuelle åbne programmer. Hvis du vil
lukke et program, der har et ikon på proceslinjen,
skal du højreklikke på ikonet og vælge Luk eller
Deaktiver.

Kontroller mængden af ledig diskplads på
det drev, hvor printersoftwaren installeres.
Du kan, hvis det er nødvendigt frigøre så
meget diskplads som muligt og derefter
geninstallere printersoftwaren.

Kør eventuelt programmet
Diskdefragmentering, og geninstaller
printersoftwaren.

Printeren er i tilstanden Klar, men der udskrives
ikke

Udskriv en konfigurationsside fra printerens
kontrolpanel, og kontroller, at printeren
fungerer korrekt.

Kontroller, at alle kabler er placeret korrekt
og overholder specifikationerne. Dette
omfatter USB-, parallel-, netværks- og
strømkabler. Prøv med et nyt kabel.

Gå tilbage til

Løsning af problemer

.

102

Kapitel 6 Fejlfinding

DAWW