HP LaserJet 1320 Printer series - Statusindikatormønstre

background image

Statusindikatormønstre

Forklaring på statusindikator

Symbol for "indikator slukket"

Symbol for "indikator lyser"

Symbol for "indikator blinker"

Indikatormeddelelser på kontrolpanelet

Indikatorstatus

Printerens tilstand

Handling

Initialisering/opstart

Under opstart lyser
indikatorerne Start, Klar og
Eftersyn på skift (med en
hastighed på 500 ms).

Under initialiseringen reagerer
printeren ikke, hvis du trykker
på knapperne.

DAWW

Statusindikatormønstre

87

background image

Indikatorstatus

Printerens tilstand

Handling

Initialisering med
omkonfiguration

Under printerens opstart kan
du anmode om særlige
initialiseringssekvenser for at
omkonfigurere printeren. Når
du har anmodet om en af
sekvenserne, f.eks. Kold
nulstilling, skifter indikatorerne
som ved initialiseringen/
opstarten.

Under omkonfigurationen
reagerer printeren ikke, hvis du
trykker på knapperne.

Klar

Printeren er klar og ikke i gang
med et udskriftsjob.

Tryk på knappen

S

TART

, og

hold den nede i fem sekunder,
hvis du vil udskrive en
konfigurationsside.

Tryk på knappen

S

TART

for at

fortsætte med at udskrive en
demoside.

Behandler data

Printeren modtager eller
behandler data.

Hvis du vil annullere det
aktuelle job, skal du trykke på
knappen

A

NNULLER

.

Indikatormeddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

88

Kapitel 6 Fejlfinding

DAWW

background image

Indikatorstatus

Printerens tilstand

Handling

Annullering af job

Når du trykker på knappen

S

TART

, reagerer printeren ikke.

Når annulleringen er fuldført,
vender printeren tilbage til Klar-
tilstand.

Fejl ved manuel indføring eller
fejl, hvor udskrivningen kan
genoptages automatisk.

Denne tilstand opstår under
følgende omstændigheder:

Manuel indføring

Mangler papir i den
angivne bakke

Generel fejl, hvor
udskrivning kan
genoptages automatisk.

Fejl i hukommelsens
konfiguration

Fejl i printersprog eller i
forbindelse med job

Hvis du vil fjerne fejlen og
udskrive de data, det er muligt
at udskrive, skal du trykke på
knappen

S

TART

.

Hvis gendannelsen lykkes,
skifter printeren til
databehandlingstilstanden og
fuldfører jobbet.

Hvis gendannelsen mislykkes,
vender printeren tilbage til
tilstanden for fejl, hvor
udskrivningen kan genoptages
automatisk.

Eftersyn

Denne tilstand opstår under
følgende omstændigheder:

Papirbakken er tom

Dækslet er åbent

Papirstop

Fejlindføring fra bakken

Hvis du vil nulstille printeren
efter papirstop, skal du trykke
på knappen

S

TART

.

Du skal muligvis fjerne fejlen
manuelt og trykke på knappen

S

TART

eller lukke topdækslet.

Hvis fejlen varer ved, vender
printeren tilbage til tilstanden
Eftersyn.

Indikatormeddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

DAWW

Statusindikatormønstre

89

background image

Indikatorstatus

Printerens tilstand

Handling

Fatal fejl

Sluk printeren, vent i 10
sekunder, og tænd
printeren igen.

Hvis du ikke kan løse
problemet, skal du se

Kontakt HP Support

.

Tilbehørsfejl

(kun HP LaserJet 1320 series-
printer)

Hvis du vil se flere oplysninger
om fejlen, skal du trykke på
knappen Start.
Indikatormønstret skifter.
Yderligere oplysninger om det
viste indikatormønster finder du
under

Indikatorer for

tilbehørsfejl

. Når du slipper

knappen Start, vender
printeren tilbage til den
oprindelige Tilbehørsfejl-
tilstand.

Renseside

Rensesidefunktionen er ikke
tilgængelig gennem
kontrolpanelet. Rensesiden kan
aktiveres ved hjælp af HP-
værktøjskasse, som indgår
som en del af den overordnede
printerprogrampakke.

Under rensningen reagerer
printeren ikke, hvis du trykker
på knapperne. Printermotoren
kører langsommere, og
printeren udskriver en side.

Indikatormeddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

90

Kapitel 6 Fejlfinding

DAWW

background image

Indikatorstatus

Printerens tilstand

Handling

Toner lav

Indikatorerne Start, Klar og
Eftersyn reagerer uafhængigt
af tilstanden Toner lav.

Installer en ny printerpatron.

Toner mangler

Printerpatronen er fjernet fra
printeren.

Geninstaller printerpatronen i
printeren.

Trådløs forbindelse oprettet

Indikatorerne Start, Klar,
Eftersyn og Toner reagerer
uafhængigt af indikatoren
Trådløs.

Handling ikke nødvendig.

Indikatormeddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

DAWW

Statusindikatormønstre

91

background image

Indikatorstatus

Printerens tilstand

Handling

Trådløs deaktiveret

Indikatorerne Start, Klar,
Eftersyn og Toner reagerer
uafhængigt af indikatoren
Trådløs.

Handling ikke nødvendig.

Forsøger at oprette trådløs
forbindelse

Indikatoren Trådløs blinker
hvert halve sekund.

Indikatorerne Start, Klar,
Eftersyn og Toner reagerer
uafhængigt af indikatoren
Trådløs.

Handling ikke nødvendig.

Gå tilbage til

Løsning af problemer

.

Indikatorer for tilbehørsfejl

Tilbehørsfejl

Eftersyn-indikator

Klar-indikator

Start-indikator

Intern HP Jetdirect-fejl

Tændt

Slukket

Slukket

Fejl med inkompatibelt
DIMM-stik

Slukket

Slukket

Tændt

Indikatormeddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

92

Kapitel 6 Fejlfinding

DAWW