HP LaserJet 1320 Printer series - Begrænset garanti for printerpatronens levetid

background image

Begrænset garanti for printerpatronens levetid

Bemærk!

Følgende garanti gælder for den printerpatron, der fulgte med denne printer.

Dette HP-produkt garanteres af være fri for fejl i materialer og forarbejdning. Denne garanti
dækker ikke produkter, der er (a) blevet opfyldt, renoveret, genfremstillet eller på nogen
måde ændret, (b) opstået problemer med pga. forkert opbevaring eller drift i et miljø, der ikke
overholder de angivne miljøspecifikationer for printeren eller (c) præget af almindelig slitage.
Du kan opnå garantiservice ved at aflevere produktet det sted, det blev købt (med en skriftlig
beskrivelse af problemet og eksempler på udskrifter) eller ved at kontakte HP Kundesupport.
HP bestemmer, hvorvidt produktet, som viser sig at være defekt, skal udskiftes, eller om
købsprisen skal refunderes. I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER
DEN OVENNÆVNTE GARANTI EKSKLUSIV, OG DER GIVES INGEN ANDEN GARANTI,
HVERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET,
OG HP FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER
BETINGELSER OM SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED
TIL ET BESTEMT FORMÅL. I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER
HP ELLER DETS LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE
FOR DIREKTE, SPECIELLE ELLER TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER
(HERUNDER TAB AF PROFIT ELLER DATA) ELLER ANDRE SKADER, HVAD ENTEN
DER ER TALE OM ET KONTRAKTSRETLIGT FORHOLD, EN SKADEVOLDENDE
HANDLING ELLER ANDET. GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKLÆRING
EKSKLUDERER, BEGRÆNSER ELLER MODIFICERER IKKE, MED UNDTAGELSE AF
DET OMFANG LOVEN TILLADER, DE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER,
SOM ER GÆLDENDE FOR SALGET AF DETTE PRODUKT, MEN ER I TILLÆG HERTIL.

146

Tillæg C Garanti og licens

DAWW

background image

D