HP LaserJet 1320 Printer series - Gennemgang

background image

Gennemgang

Følgende illustrationer identificerer komponenterne i HP LaserJet 1160 og
HP LaserJet 1320 series-printere.

1

Trådløs-indikator (kun HP LaserJet 1320nw-printer)

2

Printerpatronindikator

3

Eftersyn-indikator

4

Klar-indikator

5

Knappen og indikatoren

S

TART

6

A

NNULLER

-knap

7

Udskriftsbakke

8

Mediestøtte

9

Dæksel til printerpatron

10 Enkeltarks prioritetsindføringsrille (Bakke 1)
11 Hovedpapirbakke (Bakke 2)
12 Tænd/sluk-knap

1

Dæksel til lige udskriftsgang

2

Strømtilslutning

3

Automatisk medieformatvælger til tosidet udskrivning

4

USB-port

5

Parallelport (HP LaserJet 1160 og HP LaserJet 1320-printere)

6

Intern HP Jetdirect-netværksport (kun HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn og
HP LaserJet 1320nw-printere)

7

Bageste dæksel til automatisk tosidet udskriftsgang

8

Håndtag til afhjælpning af papirstop

DAWW

Gennemgang

5