HP LaserJet 1320 Printer series - Enkeltarks prioritetsindføringsrille (Bakke 1)

background image

Enkeltarks prioritetsindføringsrille (Bakke 1)

Brug enkeltarks prioritetsindføringsrille, når du vil indføre et enkelt ark papir, en konvolut, et
postkort, en etiket eller en transparent. Du kan også bruge prioritetsindføringsrillen til
enkeltark til at udskrive den første side på et andet medie end resten af dokumentet.

Mediestyr sikrer, at medierne indføres korrekt i printeren, og at udskriften ikke er skæv
(skæv tekst på siden). Når du ilægger et medie, skal mediestyrene justeres, så de passer til
bredden på det anvendte medie.

Bemærk!

Printeren udskriver automatisk fra prioritetsindføringsrillen til enkeltark, før den udskriver fra
hovedpapirbakken.

Se

Valg af papir og andre medier

for at få yderligere oplysninger om medietyper.