HP LaserJet 1320 Printer series - Lige udskriftsgang

background image

Lige udskriftsgang

Den lige udskriftsgang er praktisk, når du udskriver konvolutter, transparenter, kraftige
medier eller andre medier, der har tendens til at bue, når der udskrives på dem. Når den lige
udskriftsgang er åben, udskrives medierne i omvendt rækkefølge.

Bemærk!

Når den lige udskriftsgang anvendes, stables udskrifterne ikke. Udskrifterne falder ned på
gulvet, medmindre du fjerner dem, efterhånden som de kommer ud af printeren.

8

Kapitel 1 Grundlæggende oplysninger om printeren

DAWW