HP LaserJet 1320 Printer series - Printerens kontrolpanel

background image

Printerens kontrolpanel

Printerens kontrolpanel består af fire indikatorer og to knapper. HP LaserJet 1320nw-
printeren er en ekstra indikator øverst på kontrolpanelet. Indikatorerne viser mønstre, der
angiver printerens status.

1

Trådløs-indikator: (kun HP LaserJet 1320nw-printer) Når Trådløs-indikatoren lyser, er der
oprettet en trådløs forbindelse. Når Trådløs-indikatoren er slukket, er trådløs betjening deaktiveret.
Når Trådløs-indikatoren blinker, forsøger printeren at oprette en trådløs forbindelse.

2

Printerpatronindikator: Når der mangler toner, lyser printerpatronindikatoren. Når
printerpatronen er fjernet fra printeren, blinker printerpatronindikatoren.

3

Eftersyn-indikator: Angiver, at printerens papirbakke er tom, dækslet til printerpatronen er åbent,
printerpatronen mangler eller andre fejl. Se

Printerinformationssider

for at få yderligere oplysninger.

4

Klar-indikator: Angiver, at printeren er klar til at udskrive.

5

Knappen og indikatoren

S

TART

: Tryk på og slip knappen

S

TART

, hvis du vil udskrive en testside

eller fortsætte udskrivningen, mens printeren er i manuel indføringstilstand. Tryk på knappen

S

TART

, og hold den nede i fem sekunder, hvis du vil udskrive en konfigurationsside.

6

A

NNULLER

-knap: Hvis du vil annullere det igangværende udskriftsjob, skal du trykke på knappen

A

NNULLER

.

Bemærk!

Se

Statusindikatormønstre

for at få en beskrivelse af indikatormønstrene.

6

Kapitel 1 Grundlæggende oplysninger om printeren

DAWW