HP LaserJet 1320 Printer series - Omfordeling af toner

background image

Omfordeling af toner

Når tonerstanden er lav, kan der forekomme blege eller lyse områder på en udskreven side.
Du kan måske forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved at omfordele toneren, hvilket
betyder, at du måske kan afslutte det aktuelle udskriftsjob, inden printerpatronen skal
udskiftes.

1. Åbn dækslet til printerpatronen, og tag printerpatronen ud af printeren.

FORSIGTIG!

Printerpatronen må ikke udsættes for lys, hvis du vil forhindre, at den bliver beskadiget. Dæk
den med et ark papir.

2. Vip forsigtigt printerpatronen fremad og tilbage for at omfordele toneren.

FORSIGTIG!

Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand.
Varmt vand får toneren til at sætte sig fast i stoffet.

3. Placer printerpatronen i printeren igen, og luk dækslet til printerpatronen.

Hvis udskriften stadig er lys, skal du installere en ny printerpatron. Se

Udskiftning af

printerpatronen

for at få vejledning.

152

Tillæg D HP-dele og -ekstraudstyr

DAWW