HP LaserJet 1320 Printer series - Udskiftning af printerpatronen

background image

Udskiftning af printerpatronen

1. Åbn dækslet til printerpatronen, og tag den gamle printerpatron ud. Se

genbrugsoplysningerne i pakken med printerpatronen.

FORSIGTIG!

Printerpatronen må ikke udsættes for lys, hvis du vil forhindre, at den bliver beskadiget. Dæk
den til med et ark papir.

2. Tag den nye printerpatron ud af emballagen.

3. Bøj tappen på venstre side af patronen, så den går løs.

4. Træk i tappen, indtil al tapen er fjernet fra patronen. Læg tappen tilbage i pakken til

printerpatronen med henblik på genbrug.

DAWW

Brug af HP-printerpatroner

153

background image

5. Vip printerpatronen forsigtigt fremad og tilbage for at fordele toneren jævnt inde i

patronen.

6. Sæt printerpatronen korrekt i printeren. Luk dækslet til printerpatronen.

FORSIGTIG!

Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand.
Varmt vand får toneren til at sætte sig fast i stoffet.

154

Tillæg D HP-dele og -ekstraudstyr

DAWW