HP LaserJet 1320 Printer series - Fjernelse af et DIMM-kort

background image

Fjernelse af et DIMM-kort

Følg instruktionerne herunder for at fjerne et DIMM-kort:

FORSIGTIG!

Håndtering af et DIMM-kort (hukommelse) uden at bære en antistatisk enhed med
jordforbindelse kan beskadige DIMM-kortet. Berør enhver metaldel på printeren eller andre
metaldele med jordforbindelse, før du rører ved DIMM-kortet.

1. Sluk strømafbryderen, og træk stikket til printeren ud af stikkontakten.

2. Åbn dækslet til printerpatronen. Åbn venstre sidepanel ved at trække det forsigtigt udad.

158

Tillæg D HP-dele og -ekstraudstyr

DAWW

background image

3. Lås kamklemmerne op ved at trykke dem udad.

4. Tag fat i DIMM-kortets kant, træk det forsigtigt lige ud, og fjern kortet fra printeren.

Bemærk!

Opbevar DIMM-kortet i en antistatisk pose.

5. Luk det venstre sidepanel og dækslet til printerpatronen.

DAWW

DIMM-kort (hukommelse eller fonte)

159

background image

6. Tilslut alle kabler til printeren igen, og tænd for strømafbryderen.

160

Tillæg D HP-dele og -ekstraudstyr

DAWW

background image

E