HP LaserJet 1320 Printer series - Installation af DIMM-hukommelseskort (kun HP LaserJet 1320 series-printer)

background image

Installation af DIMM-hukommelseskort (kun
HP LaserJet 1320 series-printer)

Hvis du føjer hukommelse (kun RAM) til HP LaserJet 1320 series-printeren, er det muligt at
udskrive mere avancerede udskriftsjob.

Følg vejledningen nedenfor for at installere et DIMM-kort:

FORSIGTIG!

Håndtering af et DIMM-kort (hukommelse) uden at bære en antistatisk enhed med
jordforbindelse kan beskadige DIMM-kortet. Berør enhver metaldel på printeren eller andre
metaldele med jordforbindelse, før du rører ved DIMM-kortet.

1. Sluk for strømafbryderen, og afbryd alle kabler, der er tilsluttet printeren.

2. Åbn dækslet til printerpatronen. Åbn venstre sidepanel ved at trække det forsigtigt udad.

DAWW

DIMM-kort (hukommelse eller fonte)

155

background image

3. Find DIMM-stikket. Kamklemmerne, øverst og nederst, skal dreje udad.

4. Fjern DIMM-kortet fra den antistatiske pose, som det blev leveret i, ved at tage fat i

kortets øverste kant.

5. Placer DIMM-kortet i højre side af printpladen. Guldkontakter skal pege mod venstre og

udskæringerne skal være placeret øverst og midterst til venstre.

156

Tillæg D HP-dele og -ekstraudstyr

DAWW

background image

6. Tryk DIMM-kortet forsigtigt ind i stikket, og sørg for at det er placeret lige hele vejen.

Kamklemmerne, øverst og nederst, skal dreje indad. Lås kamklemmerne på plads ved
at trykke håndtagene ind imod hinanden.

7. Luk det venstre sidepanel og dækslet til printerpatronen.

8. Tilslut printeren igen, og slå strømafbryderen til.

DAWW

DIMM-kort (hukommelse eller fonte)

157