HP LaserJet 1320 Printer series - Indeks

background image

Indeks

Symboler/tal

10/100-netværk og trådløse printerservere 150

A

adgang, printerpatron 10
afbryder, strøm 5
afhjælpning af papirstop 109
annullere et udskriftsjob 39
Annuller-knap 5
automatisk medieformatvælger til tosidet udskrivning 5
automatisk tosidet udskrivning 57

B

bakke

enkeltarks prioritetsindføring 5
hovedpapir 5

Bakke 1 (enkeltarks prioritetsindføringsrille) 5
Bakke 2 (hovedpapirbakke) 7
bakker, papir

fjernelse af papirstop 111

bestille forbrugsvarer og ekstraudstyr 148
blanke sider 100
brevpapir

retningslinjer for anvendelse 46

brevpapir, udskrivning 54
brochurer, udskrivning 66
brug af HP-printerpatroner 151
brugervejledning-links 2

D

Datablad om materialesikkerhed (MSDS) 141
Demoside 28
DIMM

fjernelse 158
test 158
tilføje 155

dupleksudskrivning (tosidet)

automatisk 57
manuel 59

dæksel

lige udskriftsgang 5
printerpatron 5

dæksel til automatisk tosidet udskriftsgang, bageste 5

E

EconoMode 41
Eftersyn-indikator 5

ekstraudstyr, bestille 148
emballering af printeren 164
Energy Star 138
enkeltarks prioritetsindføringsrille (Bakke 1)

ilægge medie 50
oversigt 7
placering 5

erstatningsdele 149
etiketter

retningslinjer for anvendelse 44
udskrivning 53

EWS 15, 33

F

fanen Advarsler (HP-værktøjskasse) 31
fanen Dokumentation (HP-værktøjskasse) 31
fanen Fejlfinding (HP-værktøjskasse) 30
fanen Indstillinger (integreret webserver) 34
fanen Netværk (integreret webserver) 34
fanen Oplysninger (integreret webserver) 34
fanen Status (HP-værktøjskasse) 30
fejl

PostScript 97
software 102

fejlfinding

almindelige problemer i Macintosh 93
blanke sider 100
bøjning 107
bølger 107
demoside 85
dårlig grafikkvalitet 101
foldet papir 108
forvansket tekst 100
gentagne lodrette mærker 106
grå baggrund 105
HP-værktøjskasse 29
Klar-indikator 84
kommunikation mellem printer og computer 85
kontakte HP Support 86
krøllet papir 108
lodrette streger 104
lys eller falmet udskrift 103
løsninger 84
løs toner 106
manglende grafik eller tekst 100
misdannede tegn 106
papirhåndteringsproblemer 98

DAWW

Indeks

167

background image

PostScript-fejl 97
printerkonfiguration 84
problemer med printersoftwaren 102
skæv side 107
spredt toner 108
tonerpletter 103
tonerudtværing 105
udfald 104
udskrevet side afviger fra siden på skærmen 100
udskrevet side og forventninger 86
udskriftskvalitet 85
udskrivningsproblemer i Macintosh 93
ufuldstændig tekst 100

fjernelse af et fastklemt ark 109
flere sider, udskrivning på et enkelt ark papir 65
forbedre udskriftskvaliteten 103
forbrugsvarer, bestille 148
format, medie 18
formularer, udskrivning 54
fortrykte formularer

retningslinjer for anvendelse 46

forvansket tekst 100
forventet levetid, printerpatron 151

G

garanti

printerpatron 146
produkt 143
udvidet 163

genbrug

HPs miljøprogram til returnering af forbrugsvarer

139

hvor skal patronerne returneres til 139

grafik

dårlig kvalitet 101
manglende 100

H

hovedpapirbakke

placering 5

hovedpapirbakke (Bakke 2)

ilægge medie 50
mediesti 7

HP-værktøjskasse

fanen Advarsler 31
fanen Dokumentation 31
fanen Fejlfinding 30
fanen Status 30
få vist 29
Printerindstillinger 31
vinduet Netværk 32

hukommelse

tilføje 155

I

IEEE 802.11b/g-standard 36

ilægning af medie

250-arks papirbakke (Bakke 2 eller Bakke 3) 50
enkeltarks prioritetsindføringsrille (Bakke 1) 50

indikator

Klar 5

indikatorer

Eftersyn 5
Printerpatron 5
Start 5
statusindikatormønstre 87
Trådløs 5

indstillinger

ændre for den aktuelle software 12
ændre standardindstillinger for Windows 98, 2000

og Me 13

ændre standardindstillinger for Windows XP 13

indstillinger, udskriftskvalitet 40
indstillinger for udskriftskvalitet 40
integreret webserver

bestille forbrugsvarer 35
bruge 33
enhedsstatus 34
fanen Indstillinger 34
Fanen Netværk 34
fanen Oplysninger 34
hændelseslog 34
oversigt 15
Produktregistrering 35
produktsupport 35
siden Konfiguration 34
status for forbrugsvarer 34
udskrive informationssider 34

Intern HP Jetdirect-netværksport

placering 5

K

kabel

parallel- 21
USB- 20

karton

retningslinjer for anvendelse 46
udskrivning 55

Klar-indikator 5
knap, Annuller 5
knap, Start 5
konfiguration

HP LaserJet 1160-printer 3
HP LaserJet 1320n-printer 4
HP LaserJet 1320nw-printer 4
HP LaserJet 1320-printer 3
HP LaserJet 1320tn-printer 4

konfigurationsside 28
kontakt til HP 165
kontrolpanel 6
konvolutter

retningslinjer for anvendelse 44
udskrivning 51

168

Indeks

DAWW

background image

kraftigt medie, retningslinjer for anvendelse 46

L

licens, software 145
lige udskriftsgang

fjernelse af papirstop 115
manuel tosidet udskrivning 62

lige udskriftsgangs dæksel 5
lovmæssige erklæringer

canadiske DOC-bestemmelser 136
koreansk EMI-erklæring 136
lasererklæring for Finland 137
overensstemmelseserklæring 134

M

Macintosh

almindelige problemer 93
fejlfinding 93
PPD'er 17
software 16
udskrivningsfejl 94

manglende grafik 100
manglende tekst 100
manuel tosidet udskrivning 59
medie

afhjælpning af papirstop 109
anbefalet 48
ilægge medie 50
optimere udskriftskvaliteten for medietyper 42
retningslinjer for anvendelse 43
typer, der kan forårsage skader på printeren 48
typer, uanvendelige 48
udskrive manuelt 38
udskrive på specialmedier 55
understøttede formater 18
vælge 48

mediegang

rengøring 72

mediestier

enkeltarks prioritetsindføringsrille (Bakke 1) 7
hovedpapirbakke (Bakke 2) 7
lige udskriftsgang 8
oversigt 7
udskriftsbakke 9

mediestyr

enkeltarks prioritetsindføringsrille (Bakke 1) 7
hovedpapirbakke (Bakke 2) 7

mediestøtte 5
miljøbeskyttelsesprogram 138
miljømæssige specifikationer 124

N

netværk

tilslutninger 22

Netværkskonfigurationsside 28

netværksport, intern HP Jetdirect

placering 5

N-op-udskrivning 65

O

omfordeling af toner 152
onlinehjælp, printeregenskaber 13
operativsystemer, understøttede 11
oplysninger, links til valgte emner 2
opsamlingsvalse

rengøring 79
udskiftning 73

optimere udskriftskvaliteten for medietyper 42
overensstemmelse med FCC-bestemmelser 133
oversigt, printer 5

P

papir

bruge 43
problemer og løsninger 43
understøttede formater 18
vælge 48

papirbakke

enkeltarks prioritet 5, 7
enkeltarks prioritetsindføringsrille (Bakke 1) 50
hoved 5
hoved (Bakke 2) 7
ilægning af medie 50

papirbakker

fjernelse af papirstop 111

papirhåndteringsproblemer 98
papirstop

afhjælpning 109

parallelkabel, tilslutte 21
parallelport

placering 5

port, parallel

placering 5

port, USB

placering 5

PostScript, fejl 97
PPD'er 17
printer

emballering 164
konfigurationer 3
kontrolpanel 6
oversigt 5
rengøring 70
software 11
softwareproblemer 102
specifikationer 123
tilslutninger 19
Værktøjskasse 14

printer, specifikationer 129

DAWW

Indeks

169

background image

printerdriver

Macintosh 16

printerdrivere

installere 11
steder, der kan hentes 2
Windows 14

printeregenskaber

adgang til 12
onlinehjælp 13

printerens mediestyr

enkeltarks prioritetsindføringsrille (Bakke 1) 7
hovedpapirbakke (Bakke 2) 7

Printerindstillinger

HP-værktøjskasse 31

printerinformationssider

Demoside 28
konfigurationsside 28
Netværkskonfigurationsside 28
Statusside over forbrugsvarer 28

printerpatron

adgang 10
brug af HP-printerpatroner 151
dæksel 5
forventet levetid 151
garanti 146
hvor skal materialet returneres med henblik på

genbrug 139

omfordeling af toner 152
opbevaring 151
udskiftning 153

Printerpatronindikator 5
printerpatronområde

fjernelse af papirstop 109
rengøring 70

R

registrering

integreret webserver 35

rengøring

mediegang 72
opsamlingsvalse 79
printer 70
printerpatronområde 70

reparation

hardwareservice 162
kontakt til HP 165

rille

enkeltarks prioritetsindføring 5

S

separator, udskiftning 80
service

hardware 162
kontakt til HP 165

software

installere 11
Macintosh 16
printerdrivere, Macintosh 16
printerdrivere, Windows 14
problemer 102
softwarelicensaftale 145
steder, der kan hentes 2
understøttede operativsystemer 11
Windows 14

spare toner 151
specialmedier, udskrivning 55
specifikationer

akustiske 125
elektriske 126
fysiske 128
hukommelse 130
kapaciteter og klassificeringer 129
medie 18
miljømæssige 124
porttilgængelighed 131

Start, knap 5
Start-indikator 5
statusindikatormønstre 87
Statusside for forbrugsvarer 28
strømafbryder 5
strømstik 5
styr, medie

enkeltarks prioritetsindføringsrille (Bakke 1) 7
hovedpapirbakke (Bakke 2) 7

støj 125
support, websteder 2

T

tekst

forvansket 100
manglende 100

tilslutte til netværket 22
toner

dæksel til printerpatron 5
lav 103
løs toner 106
omfordeling 152
opbevaring af printerpatroner 151
pletter 103
rengøring af printerpatronområde 70
spare 151
spredt 108
udskiftning af printerpatronen 153
udtværing 105

tosidet udskrivning

automatisk 57
manuel 59

transparenter

retningslinjer for anvendelse 44
udskrivning 53

trådløs Bluetooth-teknologi 36

170

Indeks

DAWW

background image

trådløse printerservere 150
Trådløs-indikator 5
trådløs udskrivning

Bluetooth 36
IEEE 802.11b/g-standard 36

tænd/sluk-knap 5

U

udskiftning

opsamlingsvalse 73
separator 80

udskriftsbakke

fjernelse af papirstop 114

udskriftsbakke, øverste

manuel tosidet udskrivning 59

udskriftsgang, lige 8
udskriftsgang til automatisk tosidet udskrivning

fjernelse af papirstop 117

udskriftsgang til tosidet udskrivning, automatisk

fjernelse af papirstop 117

udskriftsindstillinger, ændre 13
udskriftskvalitet

bøjning 107
bølger 107
EconoMode 41
foldet papir 108
gentagne lodrette mærker 106
grå baggrund 105
indstillinger 40
krøllet papir 108
lodrette streger 104
lys eller falmet udskrift 103
løs toner 106
misdannede tegn 106
optimere medietyper 42
skæv side 107
spredt toner 108
tonerpletter 103
tonerudtværing 105
udfald 104

udskrive via manuel indføring 38

udskrivning

annullere 39
brevpapir 54
brochurer 66
Demoside 28
etiketter 53
flere sider på et enkelt ark papir 65
formularer, fortrykte 54
karton 55
konfigurationsside 28
konvolutter 51
manuel indføring 38
Netværkskonfigurationsside 28
N-op 65
på begge sider af papiret (automatisk) 57
på begge sider af papiret (manuel) 59
specialmedier 55
Statusside for forbrugsvarer 28
transparenter 53
vandmærker 67

udvidet garanti 163
USB

tilslutning af USB-kablet 20

USB-port

placering 5

V

vandmærker, udskrivning 67
vinduet Netværk (HP-værktøjskasse) 32
vælge

medie 48
papir 48

Værktøjskasse 14

W

webbaseret support 2
webserver, integreret 33

Ø

øverste udskriftsbakke

manuel tosidet udskrivning 59

DAWW

Indeks

171

background image

172

Indeks

DAWW

background image
background image

www.hp.com

Q5927-90918

*Q5927-90918*

*Q5927-90918*

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.