HP LaserJet 1320 Printer series - Overensstemmelseserklæring

background image

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring
i henhold til ISO/IEC-vejledning 22 og EN 45014

Producentens navn:

Hewlett-Packard Company

Producentens adresse:

11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA

erklærer herved, at produktet

Produktnavn:

HP LaserJet 1160

Lovpligtigt modelnummer

3)

:

BOISB-0402-02

Produktfunktioner:

ALT

opfylder følgende produktspecifikationer:

Sikkerhed:

IEC 60950:1999/EN 60950:2000
IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001/EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (Klasse 1 Laser/LED-produkt)
GB4943-2001

EMC:

CISPR 22:1997/EN 55022:1998 Klasse B

1)

EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995/A1
EN 55024:1998
FCC-sagsbetegnelse 47 CFR, Afsnit 15 Klasse B

2)

/ICES-003, 3. udgave

GB9254-1998, GB17625.1-1998/CNS13438

Yderligere oplysninger:

Det erklæres herved, at produktet overholder kravene i EMC-direktivet 89/336/EEC og Lavspændingsdirektivet 73/23/EEC og bærer CE-
mærket i overensstemmelse hermed.

1) Produktet blev testet i en typisk konfiguration med Hewlett-Packard-computersystemer.

2) Denne enhed er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må
ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtagen interferens, herunder interferens, som kan forårsage
uønsket drift.

3) Af hensyn til lovgivningsmæssig identifikation er produktet tildelt et lovpligtigt modelnummer. Dette lovpligtige modelnummer må ikke
forveksles med selve produktnummeret(rene).

Boise, Idaho 83714, USA

30. april 2004

Kontakt følgende UDELUKKENDE vedrørende lovgivningsmæssige emner:

Kontakt i Australien:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,
Australien

Kontakt i Europa:

Det lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/Standards
Europe, Herrenberger Straße 140, Böblingen, D-71034, Tyskland (FAX: +49-7031-14-3143)

Kontakt i USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,
USA (Telefon: 208-396-6000)

134

Tillæg B Lovgivningsmæssige oplysninger

DAWW

background image

Overensstemmelseserklæring
i henhold til ISO/IEC-vejledning 22 og EN 45014

Producentens navn:

Hewlett-Packard Company

Producentens adresse:

11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA

erklærer herved, at produktet

Produktnavn

4)

:

HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn/HP LaserJet 1320nw

Lovpligtigt modelnummer

3)

:

BOISB-0402-00/BOISB-0402-01
Inklusive
Q3956A – 250-arks papirbakke (ekstraudstyr)

Produktfunktioner:

ALT

opfylder følgende produktspecifikationer:

Sikkerhed:

IEC 60950:1999/EN 60950:2000
IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001/EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (Klasse 1 Laser/LED-produkt)
GB4943-2001

EMC:

CISPR 22:1997/EN 55022:1998 Klasse B

1)

EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995/A1
EN 55024:1998
FCC-sagsbetegnelse 47 CFR, Afsnit 15 Klasse B

2)

/ICES-003, 3. udgave

GB9254-1998, GB17625.1-1998/CNS13438

Yderligere oplysninger:

Det erklæres herved, at produktet overholder kravene i EMC-direktivet 89/336/EEC og Lavspændingsdirektivet 73/23/EEC og bærer CE-
mærket i overensstemmelse hermed.

1) Produktet blev testet i en typisk konfiguration med Hewlett-Packard-computersystemer.

2) Denne enhed er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må
ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtagen interferens, herunder interferens, som kan forårsage
uønsket drift.

3) Af hensyn til lovgivningsmæssig identifikation er produktet tildelt et lovpligtigt modelnummer. Dette lovpligtige modelnummer må ikke
forveksles med selve produktnummeret(rene).

4) Lovgivningsmæssige oplysninger angående godkendelse af radioenheder til HP LaserJet 1320nw (lovpligtigt modelnummer:
BOISB-0402-01) findes i den trådløse brugervejledning for det pågældende produkt.

Boise, Idaho 83714, USA

30. april 2004

Kontakt følgende UDELUKKENDE vedrørende lovgivningsmæssige emner:

Kontakt i Australien:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,
Australien

Kontakt i Europa:

Det lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/Standards
Europe, Herrenberger Straße 140, Böblingen, D-71034, Tyskland (FAX: +49-7031-14-3143)

Kontakt i USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,
USA (Telefon: 208-396-6000)

DAWW

Overensstemmelseserklæring

135