HP LaserJet 1320 Printer series - Tilslutning til netværket

background image

Tilslutning til netværket

Tilslut den ene ende af et netværkskabel til netværksstikket bag på enheden, tilslut den
anden ende til netværket. Sørg for at installere printerdriveren på alle de computere, der er
tilsluttet netværket.

Bemærk!

Følgende procedurer gælder kun for HP LaserJet 1320n-, HP LaserJet 1320tn- og
HP LaserJet 1320nw-printerne.

Ethernet-netværket skal fungere, før du fortsætter med følgende vejledning.

Tilslutning af printeren til netværket

Når du vil tilslutte HP LaserJet 1320n-, HP LaserJet 1320tn- eller HP LaserJet 1320nw-
printerne til et netværk ved hjælp af et kabel, skal du bruge følgende:

Funktionelt netværk med kabeltilslutning

CAT-5 Ethernet-kabel

Hvis du vil tilslutte printeren til netværket, skal du udføre følgende trin:

1. Tilslut CAT-5 Ethernet-kablet til en ledig port på Ethernet-hubben eller routeren.

2. Tilslut Ethernet-kablet til Ethernet-porten på printerens bagside.

3. Kontroller, at en af netværksindikatorerne (10 eller 100) på netværksporten bag på

printeren lyser.

Bemærk!

Det kan tage et stykke tid for printernetværksindstillingerne at blive aktiveret og tilgængelige
for brug. Hvis en af netværksindikatorerne ikke lyser, skal du se

Problemløsning for

konfiguration af trådløst netværk

4. Udskriv en netværkskonfigurationsside. Se

Netværkskonfigurationsside

for at få flere

oplysninger.

Installation af printersoftwaren

1. Luk alle programmer.

2. Placer cd-rom'en til softwareindstallationen i computerens cd-rom-drev.

Velkomstskærmen vises.

DAWW

Netværkstilslutninger

23

background image

3. Klik på Næste, og følg vejledningen i installationsprogrammet for at kontrollere og

forberede systemet. Installer derefter drivere, plug-ins og programmet.

Dette kan tage flere minutter.

Udskrivning af en netværkskonfigurationsside

Når printeren er i tilstanden Klar, skal du trykke på og holde knappen

S

TART

nede i

5 sekunder. Netværkskonfigurationssiden udskrives automatisk sammen med printerens
konfigurationsside.

Bemærk!

Hvis du vil nulstille netværkskortet, når printeren slukkes, skal du trykke på knappen Nulstil
bag på printeren. Hold knappen nede. Hold knappen Nulstil nede, mens du tænder printeren
og indtil den er i tilstanden Klar.

24

Kapitel 2 Printertilslutninger

DAWW