HP LaserJet 1320 Printer series - Retningslinjer for emballering af printeren

background image

Retningslinjer for emballering af printeren

Overhold følgende retningslinjer ved emballering af printeren:

Hvis du har mulighed for det, skal du medsende eksempler på udskrifter og 5 til 10 ark
papir eller andet medie, der ikke er udskrevet korrekt.

Fjern og opbevar eventuelle DIMM-kort (hukommelse), der er installeret i printeren. Se

Installation af DIMM-hukommelseskort (kun HP LaserJet 1320 series-printer)

for at få

yderligere oplysninger.

FORSIGTIG!

Statisk elektricitet kan beskadige DIMM-kort. Ved håndtering af DIMM-kort skal du bruge en
antistatisk håndledsrem med jordforbindelse.

Fjern og gem eventuelle kabler, bakker og valgfrit ekstraudstyr, der er installeret i
printeren.

Fjern og gem printerpatronen.

FORSIGTIG!

Undgå at beskadige printerpatronen ved at gemme den i originalemballagen eller opbevare
den, så den ikke udsættes for lys.

Brug den oprindelige emballage, hvis det er muligt. Skader under forsendelsen, der
opstår som følge af utilstrækkelig emballering, er dit ansvar
. Hvis du har kasseret
printerens emballage, kan du kontakte et lokalt pakkefirma og få oplysninger om,
hvordan du skal emballere printeren.

Hewlett-Packard anbefaler, at du forsikrer udstyret under forsendelsen.

164

Tillæg E Service og support

DAWW