HP LaserJet 1320 Printer series - Fanen Advarsler

background image

Fanen Advarsler

Under fanen Advarsler kan du konfigurere printeren til automatisk at underrette dig om
printeradvarsler. Fanen Advarsler indeholder links til disse hovedsider:

Opsæt statusadvarsler

Opsæt e-mail-advarsler

Administrative indstillinger

Opsæt statusadvarsler

På siden Opsæt statusadvarsler kan du vælge at slå alarmer til og fra, angive, hvornår
printeren skal sende en advarsel samt vælge mellem to forskellige typer advarsler:

en pop-up-meddelelse

et ikon på proceslinjen

Klik på Anvend for at aktivere indstillingerne.

Opsæt e-mail-advarsler

På denne side kan du angive op til to e-mail-adresser, der skal underrettes om
printerstatusadvarsler. Følg anvisningerne på skærmen for at opsætte e-mail-advarsler.

Administrative indstillinger

På denne side kan du angive, hvor hyppigt HP-værktøjskasse skal kontrollere, om der er
printeradvarsler. Der findes tre indstillinger:

Af og til

Normal

Hyppigt

Hvis du vil reducere I/O-netværkstrafikken, skal du reducere den hyppighed, hvormed
printeren kontrollerer, om der er advarsler.