HP LaserJet 1320 Printer series - Vinduet Avancerede printerindstillinger

background image

Vinduet Avancerede printerindstillinger

Når du klikker på linket Avancerede printerindstillinger, åbnes et nyt vindue. Vinduet
Avancerede printerindstillinger har to faner:

Fanen Oplysninger

Fanen Indstillinger

DAWW

Brug af HP-værktøjskasse

31

background image

Fanen Oplysninger

Fanen Oplysninger indeholder hyperlinks til følgende oplysninger:

Enhedsstatus

Enhedskonfiguration

Status for forbrugsvarer

Hændelseslog

Sider med udskrivningsoplysninger

Fanen Indstillinger

Fanen Indstillinger indeholder links til flere sider, hvor du kan få vist og ændre printerens
konfiguration.

Bemærk!

Driverindstillinger kan tilsidesætte indstillinger, der angives i HP-værktøjskasse.

Enhedsoplysninger. Få vist grundlæggende oplysninger om printeren.

Papirhåndtering. Få vist og rediger indstillingerne for printerens papirbakke.

Udskrivning. Få vist og rediger printerens standardjobindstillinger.

PCL. Få vist og rediger oplysningerne om PCL-fonte.

PostScript. Denne side er kun tilgængelig for HP LaserJet 1320 series-printeren. Få
vist og rediger indstillingerne for PS-fejl og -timeout.

Udskriftskvalitet. Få vist og rediger indstillingerne for udskriftskvalitet.

Udskrivningstilstande. Få vist og rediger udskrivningstilstandene for forskellige
medietyper.

Systemopsætning. Få vist og rediger systemoplysninger.

I/O. Få vist og rediger indstillingerne for I/O-timeout.

Nulstilling. Nulstil alle printerindstillingerne til fabriksindstillingerne.