HP LaserJet 1320 Printer series - Bluetooth

background image

Bluetooth

Trådløs Bluetooth-teknologi er en kortdistanceradioteknologi med lille effekt, der kan bruges
til trådløs tilslutning af computere, printere, håndholdte enheder, mobiltelefoner og andre
enheder.

I modsætning til infrarød teknologi betyder Bluetooths brug af radiosignaler, at enhederne
ikke behøver at være i det samme lokale, kontor eller rum i en uhindret synslinje for at kunne
kommunikere med hinanden. Denne trådløse teknologi øger mobiliteten og effektiviteten
inden for virksomhedsnetværk.

Der findes Bluetooth-adaptere til USB-tilslutninger og paralleltilslutninger.

36

Kapitel 3 Styring af printeren

DAWW

background image

4