HP LaserJet 1320 Printer series - Udskrivningsopgaver

background image

Udskrivningsopgaver

I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner:

● Manuel indføring
● Annullering af et udskriftsjob
● Indstillinger for udskriftskvalitet
● Brug af EconoMode (sparer toner)
● Optimering af udskriftskvaliteten for medietyper
● Retningslinjer for brug af medier
● Valg af papir og andre medier
● Ilægning af medier i papirbakkerne
● Udskrivning af konvolutter
● Udskrivning af transparenter eller etiketter
● Udskrivning på brevpapir og fortrykte formularer
● Udskrivning på specialmedier og karton
● Automatisk tosidet udskrivning (dupleksudskrivning)
● Udskrivning på begge sider af papiret (manuel tosidet udskrivning)
● Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir (N-op-udskrivning)
● Udskrivning af brochurer
● Udskrivning af vandmærker

DAWW

37