HP LaserJet 1320 Printer series - 250-arks papirbakke (Bakke 2 eller den valgfri Bakke 3)

background image

250-arks papirbakke (Bakke 2 eller den valgfri Bakke 3)

Papirbakken indeholder op til 250 ark á 75 g/m

2

eller færre ark af et kraftigere medie (25 mm

eller mindre stakhøjde). Ilæg mediet med den øverste kant forrest og udskriftssiden nedad.
Juster altid side- og bagmediesidestyrene for at forhindre papirstop og skævheder.

Bemærk!

Hvis du vil anvende et nyt medie, skal du tage hele mediestakken ud af papirbakken og
derefter rette den nye mediestak. Dette forhindrer, at der føres flere ark gennem printeren ad
gangen, og antallet af papirstop reduceres.

50

Kapitel 4 Udskrivningsopgaver

DAWW