HP LaserJet 1320 Printer series - Manuel indføring

background image

Manuel indføring

Brug manuel indføring, når du udskriver blandede medier, f.eks. en konvolut, derefter et
brev, derefter en konvolut osv. Før en konvolut ind i prioritetsindføringsrillen til enkeltark
(Bakke 1), og læg brevpapir i hovedpapirbakken (Bakke 2).

Hvis du vil udskrive ved hjælp af manuel indføring, skal du have adgang til
printeregenskaberne eller printeropsætningen i programmet og vælge Manuel indføring
(Bakke 1)
på rullelisten Kildebakke. Se

Printeregenskaber (driver)

for at få vejledning. Når

du har aktiveret indstillingen, skal du indføre det enkelte medieark og trykke på knappen

S

TART

, hver gang du vil udskrive.

38

Kapitel 4 Udskrivningsopgaver

DAWW