HP LaserJet 1320 Printer series - Etiketter

background image

Etiketter

HP anbefaler, at du udskriver etiketter fra prioritetsindføringsrillen til enkeltark (Bakke 1) ved
hjælp af den lige udskriftsgang. Se

Lige udskriftsgang

for at få yderligere oplysninger.

FORSIGTIG!

Undgå at føre et etiketark flere gange gennem printeren. Klæbemidlet nedbrydes og kan
beskadige printeren.

Etiketkonstruktion

Tag hensyn til kvaliteten af følgende komponenter, når du skal vælge etiketter:

Klæbemiddel: Klæbematerialet skal være stabilt ved 200°C, som er printerens
maksimale temperatur.

Konstruktion: Brug kun etiketter, hvor der ikke er åbne områder mellem etiketterne.
Etiketter kan løsne sig fra arket, når der er mellemrum imellem dem, hvilket kan
forårsage alvorlige papirstop.

Bøjning: Før udskrivningen skal etiketterne ligge fladt med en bøjning på maksimalt
13 mm i alle retninger.

Tilstand: Undgå at bruge etiketter med folder, bobler eller andre tegn på separation.