HP LaserJet 1320 Printer series - Konvolutter

background image

Konvolutter

HP anbefaler, at du udskriver konvolutter fra prioritetsindføringsrillen til enkeltark (Bakke 1)
ved hjælp af den lige papirgang. Se

Lige udskriftsgang

for at få yderligere oplysninger.

44

Kapitel 4 Udskrivningsopgaver

DAWW

background image

Konvolutkonstruktion

Konvolutkonstruktionen er meget vigtig. Konvoluttens foldelinjer kan variere betydeligt, ikke
blot fra producent til producent, men også inden for et enkelt parti fra den samme producent.
Vellykket udskrivning på konvolutter afhænger af konvolutternes kvalitet. Tag hensyn til
følgende, når du skal vælge konvolutter:

Vægt: Konvolutpapirets vægt må ikke overstige 90 g/m

2

, da det ellers kan resultere i

papirstop.

Konstruktion: Før udskrivningen skal konvolutterne ligge fladt med en bøjning på
maksimalt 6 mm, og de må ikke indeholde luft. Konvolutter med luftlommer kan
forårsage problemer. Undgå at bruge konvolutter, der indeholder lukkehager, tryklåse,
bindesnore, gennemsigtige ruder, huller, perforeringer, udskæringer, syntetiske
materialer, stempler eller prægning. Undgå at bruge konvolutter med klæbemiddel, som
ikke kræver fugtning, men som lukkes ved blot at presse siderne sammen.

Tilstand: Kontroller, at konvolutterne ikke er krøllede, har hakker eller på anden måde
er beskadigede. Kontroller, at der ikke er frilagt klæbemiddel på konvolutterne.

Formater: Fra 90 x 160 mm til 178 x 254 mm.

Konvolutter med dobbelt sidesøm

En konvolut med dobbelt sidesøm har lodrette sømme i begge ender af konvolutten i stedet
for diagonale sømme. Denne konstruktion kan være mere tilbøjelig til at krølle. Kontroller, at
sømmen går helt ud til hjørnet af konvolutten, som vist i følgende illustration:

1

tilfredsstillende konvolutkonstruktion

2

utilfredsstillende konvolutkonstruktion

Konvolutter med selvklæbende strimler eller flapper

Konvolutter med en aftagelig klæbestrimmel eller med mere end én flap, der bukkes om for
at lukke konvolutten, skal have klæbemidler, der kan tåle varmen og trykket i printeren: 200°
C. De ekstra flapper og strimler kan forårsage krøller, folder eller papirstop.

Opbevaring af konvolutter

Korrekt opbevaring af konvolutter er medvirkende til en god udskriftskvalitet. Konvolutter skal
opbevares fladt. Hvis der kommer luft i en konvolut, kan det skabe en luftboble, og
konvolutten kan krølle under udskrivningen.

DAWW

Retningslinjer for brug af medier

45