HP LaserJet 1320 Printer series - Transparenter

background image

Transparenter

Transparenter skal kunne modstå 200°C, som er printerens maksimale temperatur.

FORSIGTIG!

Du kan udskrive transparenter fra hovedpapirbakken (Bakke 2). Undgå imidlertid at lægge
flere end 75 transparenter i ad gangen.