HP LaserJet 1320 Printer series - Manuel tosidet udskrivning ved hjælp af den øverste udskriftsbakke

background image

Manuel tosidet udskrivning ved hjælp af den øverste
udskriftsbakke

Følgende afsnit indeholder vejledning for de forskellige operativsystemer.

Windows

1. Kontroller, at den lige udskriftsgang er lukket.

2. Få adgang til printeregenskaberne (eller udskriftsindstillingerne i Windows 2000 og XP).

Se

Printeregenskaber (driver)

for at få vejledning.

3. Vælg indstillingen under fanen Enhedsindstillinger for at tillade manuel tosidet

udskrivning.

DAWW

Udskrivning på begge sider af papiret (manuel tosidet udskrivning)

59

background image

4. Vælg Udskriv på begge sider under fanen Færdigbehandling. Kontroller, at Korrekt

rækkefølge for lige papirgang eller Lige papirgang er ikke markeret.

Bemærk!

Ikke alle printerfunktioner er tilgængelige fra alle drivere eller operativsystemer. Se
onlinehjælpen til printeregenskaberne (driver) for at få oplysninger om den pågældende
drivers funktioner.

5. Udskriv dokumentet.

6. Når første side er udskrevet, skal du tage resten af papiret ud af papirbakken og lægge

det til side, indtil du har afsluttet det manuelle, tosidede udskriftsjob.

7. Saml de udskrevne sider, og ret stakken.

Bemærk!

Stjernen (*) i illustrationen identificerer sidens hjørne.

60

Kapitel 4 Udskrivningsopgaver

DAWW

background image

8. Læg stakken tilbage i papirbakken. Den udskrevne side skal vende opad med den

nederste kant ind mod printeren.

9. Tryk på knappen

S

TART

på kontrolpanelet for at udskrive anden side.

Mac OS 9 (HP LaserJet 1160-printer)

Bemærk!

HP LaserJet 1160-printeren understøtter ikke tosidet udskrivning i Mac OS X.

1. Kontroller, at den lige udskriftsgang er lukket.

2. Udfør funktionen Arkiv-Udskriv, vælg Layout, og vælg Udskriv på begge sider.

3. Udskriv dokumentet.

4. Når første side er udskrevet, skal du tage resten af papiret ud af papirbakken og lægge

det til side, indtil du har afsluttet det manuelle, tosidede udskriftsjob.

5. Saml de udskrevne sider, og ret stakken.

6. Læg stakken tilbage i papirbakken. Den udskrevne side skal vende opad med den

nederste kant ind mod printeren.

7. Tryk på knappen

S

TART

på kontrolpanelet for at udskrive anden side.

Mac OS 9 (HP LaserJet 1320 series-printer)

Bemærk!

HP LaserJet 1320 series-printeren understøtter ikke tosidet udskrivning i Mac OS X.

1. Kontroller, at den lige udskriftsgang er lukket.

2. Hvis Manuel dupleks ikke vises som en printerindstilling, skal du udføre følgende trin:

a. Kontroller, at HP Manual Duplex&Booklet (Classic) er valgt, når softwaredriveren

er installeret med indstillingen Speciel installering.

b. Udfør funktionen Arkiv-Udskriv, vælg Indstillinger for plug-in, og klik på Højre pil.

Højre pil skifter til Pil ned, og funktionen HP Manual Duplex&Booklet vises.

c. Vælg Filtre for udskriftstid, vælg HP Manual Duplex&Booklet, og klik på Gem

indstillinger.

d. Vælg Manuel dupleks, og vælg Udskriv på begge sider.

3. Udskriv dokumentet.

4. Når første side er udskrevet, skal du tage resten af papiret ud af papirbakken og lægge

det til side, indtil du har afsluttet det manuelle, tosidede udskriftsjob.

DAWW

Udskrivning på begge sider af papiret (manuel tosidet udskrivning)

61

background image

5. Saml de udskrevne sider, og ret stakken.

6. Læg stakken tilbage i papirbakken. Den udskrevne side skal vende opad med den

nederste kant ind mod printeren.

7. Tryk på knappen

S

TART

på kontrolpanelet for at udskrive anden side.