HP LaserJet 1320 Printer series - Manuel tosidet udskrivning ved hjælp af den lige udskriftsgang

background image

Manuel tosidet udskrivning ved hjælp af den lige udskriftsgang

Følgende afsnit indeholder vejledning for de forskellige operativsystemer.

Windows

1. Åbn den lige udskriftsgang.

2. Få adgang til printeregenskaberne (eller udskriftsindstillingerne i Windows 2000 og XP).

Se

Printeregenskaber (driver)

for at få vejledning.

3. Vælg indstillingen under fanen Enhedsindstillinger for at tillade manuel tosidet

udskrivning.

4. Vælg Udskriv på begge sider under fanen Færdigbehandling. Kontroller, at

indstillingen Lige papirgang er markeret.

Bemærk!

Ikke alle printerfunktioner er tilgængelige fra alle drivere eller operativsystemer. Se
onlinehjælpen til printeregenskaberne (driver) for at få oplysninger om den pågældende
drivers funktioner.

5. Udskriv dokumentet ved hjælp af enkeltarks prioritetsindføringsrillen (Bakke 1). Indfør

siderne i rillen en ad gangen.

62

Kapitel 4 Udskrivningsopgaver

DAWW

background image

6. Saml de udskrevne sider, og ret stakken. Vend den udskrevne side nedad med den

øverste kant ind mod printeren.

7. Indfør siderne i enkeltarks prioritetsindføringsrillen (Bakke 1) en ad gangen med det

første udskrevne ark først. Indfør den udskrevne side med udskriftssiden nedad og den
øverste kant forrest.

Mac OS 9 (HP LaserJet 1160-printer)

Bemærk!

HP LaserJet 1160-printeren understøtter ikke tosidet udskrivning i Mac OS X.

1. Åbn den lige udskriftsgang.

2. Udfør funktionen Arkiv-Udskriv, vælg Layout, og vælg Udskriv på begge sider.

3. Vælg Korrekt rækkefølge for lige papirgang.

4. Udskriv dokumentet ved hjælp af enkeltarks prioritetsindføringsrillen (Bakke 1). Indfør

siderne i rillen en ad gangen.

5. Når første side er udskrevet, skal du tage resten af papiret ud af papirbakken og lægge

det til side, indtil du har afsluttet det manuelle, tosidede udskriftsjob.

6. Saml de udskrevne sider, og ret stakken. Vend den udskrevne side nedad med den

øverste kant ind mod printeren.

7. Indfør siderne i enkeltarks prioritetsindføringsrillen (Bakke 1) en ad gangen med det

første udskrevne ark først.

Mac OS 9 (HP LaserJet 1320 series-printer)

Bemærk!

HP LaserJet 1320 series-printeren understøtter ikke tosidet udskrivning i Mac OS X.

1. Åbn den lige udskriftsgang.

DAWW

Udskrivning på begge sider af papiret (manuel tosidet udskrivning)

63

background image

2. Hvis Manuel dupleks ikke vises som en printerindstilling, skal du udføre følgende trin:

a. Kontroller, at HP Manual Duplex&Booklet (Classic) er valgt, når softwaredriveren

er installeret med indstillingen Speciel installering.

b. Udfør funktionen Arkiv-Udskriv, vælg Indstillinger for plug-in, og klik på Højre pil.

Højre pil skifter til Pil ned, og funktionen HP Manual Duplex&Booklet vises.

c. Vælg Filtre for udskriftstid, vælg HP Manual Duplex&Booklet, og klik på Gem

indstillinger.

d. Vælg Manuel dupleks, og vælg Udskriv på begge sider.

e. Vælg Alternativ udskriftsbakke er åben (lige papirgang).

3. Udskriv dokumentet ved hjælp af enkeltarks prioritetsindføringsrillen (Bakke 1). Indfør

siderne i rillen en ad gangen.

4. Når første side er udskrevet, skal du tage resten af papiret ud af papirbakken og lægge

det til side, indtil du har afsluttet det manuelle, tosidede udskriftsjob.

5. Saml de udskrevne sider, og ret stakken. Vend den udskrevne side nedad med den

øverste kant ind mod printeren.

6. Indfør siderne i enkeltarks prioritetsindføringsrillen (Bakke 1) en ad gangen med det

første udskrevne ark først.

64

Kapitel 4 Udskrivningsopgaver

DAWW