HP LaserJet 1320 Printer series - Rengøring af opsamlingsvalsen

background image

Rengøring af opsamlingsvalsen

Hvis du vil rengøre opsamlingsvalsen i stedet for at udskifte den, skal du følge vejledningen
nedenfor:

1. Fjern opsamlingsvalsen, som beskrevet i trin 1 til 9 i

Udskiftning af opsamlingsvalsen

.

2. Fugt en fnugfri klud med vand, og gnub valsen.

3. Aftør opsamlingsvalsen med en tør og fnugfri klud for at fjerne løsnet snavs.

4. Lad opsamlingsvalsen tørre fuldstændigt, inden du sætter den i printeren igen (se trin 10

til 17 i

Udskiftning af opsamlingsvalsen

).

DAWW

Rengøring af opsamlingsvalsen

79