HP LaserJet 1320 Printer series - Rengøring af printerpatronområdet

background image

Rengøring af printerpatronområdet

Det er ikke nødvendigt at rengøre printerpatronområdet ofte. Men rengøring af dette område
kan forbedre de udskrevne siders kvalitet.

ADVARSEL!

Sluk printeren ved at tage netledningen ud af stikket, inden du rengør printeren, og vent på,
at printeren afkøler.

1. Åbn dækslet til printerpatronen, og tag printerpatronen ud.

FORSIGTIG!

Printerpatronen må ikke udsættes for lys, hvis du vil forhindre, at den bliver beskadiget. Dæk
om nødvendigt printerpatronen til. Du må heller ikke røre ved den sorte
svampeoverføringsvalse inde i printeren. Hvis du gør dette, kan det beskadige printeren.

70

Kapitel 5 Vedligeholdelse

DAWW

background image

2. Tør eventuelt snavs væk fra mediegangsområdet og rummet til printerpatronen med en

tør, fnugfri klud.

3. Sæt printerpatronen i igen, og luk dækslet til printerpatronen.

4. Tilslut netledningen til printeren igen.

DAWW

Rengøring af printeren

71