HP LaserJet 1320 Printer series - Udskiftning af opsamlingsvalsen

background image

Udskiftning af opsamlingsvalsen

Almindelig brug med kvalitetsmedier giver slitage. Brug af medier af dårlig kvalitet kræver
oftere udskiftning af opsamlingsvalsen.

Hvis printeren jævnligt indfører mediet forkert (intet medie indføres), er det måske
nødvendigt at udskifte eller rengøre opsamlingsvalsen. Se

Bestilling af forbrugsvarer og

ekstraudstyr

, hvis du vil bestille en ny opsamlingsvalse.

FORSIGTIG!

Hvis denne fremgangmåde ikke fuldføres, kan printeren blive beskadiget.

1. Tag netledningen ud af printeren, og lad printeren afkøle.

2. Åbn dækslet til printerpatronen, og tag printerpatronen ud.

DAWW

Udskiftning af opsamlingsvalsen

73

background image

3. Fjern hovedpapirbakken (Bakke 2).

4. Åbn det forreste dæksel til udskriftsgangen til automatisk tosidet udskrivning (kun

HP LaserJet 1320 series-printer).

5. Placer printeren på arbejdsstedet med printerens forside opad.

74

Kapitel 5 Vedligeholdelse

DAWW

background image

6. Træk de hvide tapper udad, og drej tapperne opad.

7. Skub den højre tap mod højre, og lad tappen sidde i denne position under hele

proceduren.

DAWW

Udskiftning af opsamlingsvalsen

75

background image

8. Skub opsamlingsvalsen til højre, og fjern venstre endehætte.

9. Fjern opsamlingsvalsen.

76

Kapitel 5 Vedligeholdelse

DAWW

background image

10. Før venstre side af den nye opsamlingsvalse ind i venstre rille (1), og før højre side

(med hakker i akselen) ind i højre rille (2).

11. Drej akselen, indtil hakkerne er fastgjort, og akselen glider på plads med en kliklyd.

12. Placer endehætten på akselens venstre side, skub endehætten mod højre, og drej

tappen nedad i den rette position.

13. Skub den højre tap mod venstre, og drej tappen nedad i den rette position.

14. Placer printeren på arbejdsstedet med printerens overside opad.

DAWW

Udskiftning af opsamlingsvalsen

77

background image

15. Luk det forreste dæksel til udskriftsgangen til automatisk tosidet udskrivning.

16. Installer printerpatronen igen, og luk dækslet til printerpatronen.

17. Sæt stikket i printeren for at tænde den igen.

78

Kapitel 5 Vedligeholdelse

DAWW