HP LaserJet 1320 Printer series - Udskiftning af printerens separator

background image

Udskiftning af printerens separator

Almindelig brug med kvalitetsmedier giver slitage. Brug af medier af dårlig kvalitet kræver
oftere udskiftning af separatoren. Hvis printeren jævnligt trækker flere mediaark ind ad
gangen, er det muligvis nødvendigt at udskifte separatoren.

1. Fjern hovedpapirbakken (Bakke 2).

2. Find separatoren.

80

Kapitel 5 Vedligeholdelse

DAWW

background image

3. Fjern skruerne.

4. Fjern separatoren.

DAWW

Udskiftning af printerens separator

81

background image

5. Isæt den nye separator.

6. Skru skruerne i igen.

82

Kapitel 5 Vedligeholdelse

DAWW

background image

6