HP LaserJet 1320 Printer series - Printerikasseti kasutusaja piiratud garantii

background image

Printerikasseti kasutusaja piiratud garantii

Märkus

Järgnev garantii kehtib printeriga kaasas olevale printerikassetile.

Käesoleval HP tootel on materjalide ja valmistamise defektide puudumise garantii. See
garantii ei kehti toodetele, (a) mida on taastäidetud, taastatud, ümber töödeldud või mille
ehitust on mingil moel muudetud, (b) mille vead on tekkinud väärkasutuse, ebaõige
säilitamise või printeritoote töökeskkonna nõuete rikkumise tõttu, või (c) on kulunud
normaalse kasutamise käigus. Garantiiteenuse saamiseks tagastage toode selle ostukohta
(koos probleemi kirjaliku seletuse ja väljatrüki näidistega) või kontakteeruge HP
klienditeenindusega. HP otsustab seejärel, kas asendab defektseks osutunud tooted või
hüvitab teile nende ostuhinna. MÄÄRAL, MIDA LUBAB KOHALIK SEADUSANDLUS,
KEHTIB TOOTELE AINULT KÄESOLEV GARANTII NING KÕIK MUUD KIRJALIKUD VÕI
SUULISED GARANTIID VÕI LUBADUSED ON KEHTETUD, SAMAS LÜKKAB HP TAGASI
IGASUGUSED KAUDSED GARANTIID VÕI MÜÜGILUBADUSED TOOTE KVALITEEDI JA
SOBIVUSE KOHTA MÕNEKS KINDLAKS OTSTARBEKS. ULATUSES, MIDA LUBAVAD
KOHALIKUD SEADUSED, EI VASTUTA HP EGA TEMA TOODETE TARNIJAD ÜHEGI
OTSESE, ERILISE, ETTENÄGEMATU, PÕHJUSLIKU (KAASA ARVATUD
SAAMATAJÄÄNUD KASUM VÕI KADUNUD ANDMED) EGA MUU KAHJU EEST,
OLENEMATA SELLEST, KAS TEGEMIST ON LEPINGULISE, LEPINGUVÄLISE VÕI MUU
KAHJUGA. KÄESOLEVAS GARANTIIFORMULEERINGUS NIMETATUD TINGIMUSED,
VÄLJA ARVATUD GARANTII SEADUSLIKULT LUBATUD ULATUS, EI VÄLISTA, PIIRA
EGA MUUDA ÜHTEGI TEIE JAOKS SELLE TOOTE OSTMISEST TULENEVAT
SEADUSLIKKU ÕIGUST, VAID TÄIENDAVAD NEID.

146

Lisa C Garantii ja litsentsid

ETWW

background image

D