HP LaserJet 1320 Printer series - Printeri puhastamine

background image

Printeri puhastamine

Puhastage printeri välispinda vajaduse korral puhta niiske lapiga.

HOIATUS

Ärge puhastage printerit ega selle lähedal olevaid esemeid ammooniumi sisaldava lahusega.

Printimise ajal võib printerisse koguneda paberi, tooneri ja tolmu osakesi. Aja jooksul võib
see vähendada trükikvaliteeti, tekivad tooneritriibud ja paberiummistused. Selliste
probleemide kõrvaldamiseks või vältimiseks võite puhastada printerikasseti ava ja paberiteed.