HP LaserJet 1320 Printer series - Paberitee puhastamine

background image

Paberitee puhastamine

Kui väljatrükile tekivad tooneriplekid või punktid, siis puhastage paberitee. Protsessi käigus
kasutatakse lüümikut paberitee tolmust ja toonerist puhastamiseks. Ärge kasutage
dokumendipaberit ega karedat paberit.

Märkus

Parimate tulemuste saamiseks kasutage lüümiku lehte. Kui lüümikuid ei ole, võite kasutada
sileda pinnaga koopiapaberit (70 kuni 900 g/m

2

).

1. Veenduge, et printer on ootel ja Valmis-indikaator põleb.

2. Asetage paber sisestussalve.

ETWW

Printeri puhastamine

69

background image

3. Printige puhastuslehekülg ühel järgmistest viisidest:

Avage HP Toolbox (tööriistakast). Juhised leiate lõikest

HP ’Toolboxi (tööriistakasti)

kasutamine

. Klõpsake Troubleshooting-vahelehel ja valige Print Quality Tools

(trükikvaliteedi tööriistad). Valige puhastuse leht. Või

Vajutage

E

DASI

-nuppu printeri juhtpaneelil ja hoidke seda all, kuni süttivad 3

indikaatorit (umbes 10 sekundit). Kõigi indikaatorite põledes vabastage

E

DASI

-nupp.

Märkus

Puhastusprotsess vältab umbes 2 minutit. Puhastusprotsessi ajal seiskub puhastusleht aeg-
ajalt. Ärge lülitage printerit välja enne, kui puhastamine on lõppenud. Printeri põhjalikumaks
puhastamiseks võite protsessi korrata.

70

Peatükk 5 Hooldus

ETWW