HP LaserJet 1320 Printer series - Printerikasseti ava puhastamine

background image

Printerikasseti ava puhastamine

Printerikasseti ava ei ole tarvis sageli puhastada. Selle ava puhastamine võib aga
parandada trükikvaliteeti.

ETTEVAATUST!

Enne printeri puhastamist eemaldage selle toitepistik vooluvõrgust ja oodake, kuni printer
jahtub.

1. Avage printerikasseti luuk ja eemaldage kassett.

HOIATUS

Kahjustuste vältimiseks ärge asetage printerikassetti valguse kätte. Vajadusel katke
printerikassett kinni. Ärge puudutage printeri sees olevat musta ülekanderulli. Vastasel korral
võite printerit kahjustada.

2. Puhastage paberitee piirkond ja printerikasseti ava kuiva kiududeta lapiga.

68

Peatükk 5 Hooldus

ETWW

background image

3. Paigaldage printerikassett ja sulgege kasseti luuk.

4. Ühendage toitekaabel uuesti printeriga.