HP LaserJet 1320 Printer series - DIMM-i eemaldamine

background image

DIMM-i eemaldamine

DIMM-i eemaldamiseks tegutsege järgmiselt:

HOIATUS

DIMM-i (kahe viigureaga mälumooduli) puudutamine ilma maandatud, antistaatilise
seadmeta võib DIMM-i kahjustada. Enne DIMM-i kättevõtmist puudutage printeri metallosa
või muud maandatud metallkeha.

1. Lülitage toide välja ja eemaldage printer vooluvõrgust.

2. Avage printerikasseti luuk. Vasaku kattepaneeli avamiseks tõmmake seda ettevaatlikult

väljapoole.

158

Lisa D HP osad ja tarvikud

ETWW

background image

3. Riivide avamiseks lükake neid DIMM-ist eemale.

4. Võtke DIMM-i servast kinni, tõmmake seda otse väljapoole ja eemaldage printerist.

Märkus

Hoidke DIMM-i antistaatilises kotis.

5. Sulgege printeri vasak paneel ja printerikasseti luuk.

ETWW

DIMM-id (kahe viigureaga mälu- või fondimoodulid)

159

background image

6. Ühendage printeriga kõik eemaldatud kaablid ja lülitage printer sisse.

160

Lisa D HP osad ja tarvikud

ETWW

background image

E