HP LaserJet 1320 Printer series - DIMM-mälumoodulite paigaldamine (ainult HP LaserJet 1320 seeria printerisse)

background image

DIMM-mälumoodulite paigaldamine (ainult HP LaserJet 1320
seeria printerisse)

Kui lisate HP LaserJet 1320 seeria printerisse mälu (ainult RAM), saate printida
keerukamaid printimistöid.

DIMM-ide paigaldamiseks tegutsege järgmiselt:

HOIATUS

DIMM-i (kahe viigureaga mälumooduli) puudutamine ilma maandatud, antistaatilise
seadmeta võib DIMM-i kahjustada. Enne DIMM-i kättevõtmist puudutage printeri metallosa
või muud maandatud metallkeha.

1. Lülitage printeri elektritoide välja ja võtke lahti kõik printeri ühenduskaablid.

2. Avage printerikasseti luuk. Vasaku kattepaneeli avamiseks tõmmake seda ettevaatlikult

väljapoole.

ETWW

DIMM-id (kahe viigureaga mälu- või fondimoodulid)

155

background image

3. Leidke DIMM-i pesa. Ülal ja all asetsevad riivid tuleb välja pöörata.

4. Võtke DIMM antistaatilisest kotist välja, hoides DIMM-i selle ülemisest servast.

5. Asetage DIMM skeemiplaadi parempoolsesse ossa. Kullatud kontaktid peavad jääma

vasakule ja süvendid vasakule üles ning vasakule keskele.

156

Lisa D HP osad ja tarvikud

ETWW

background image

6. Suruge DIMM ettevaatlikult pessa, nii et see jääb otse ja kinnitub pesa põhja. Ülal ja all

asetsevad riivid peavad liikuma DIMM-i poole. Riivide sulgemiseks vajutage need kokku.

7. Sulgege printeri vasak paneel ja printerikasseti luuk.

8. Ühendage printer vooluvõrku ja lülitage sisse.