HP LaserJet 1320 Printer series - Printerikasseti vahetamine

background image

Printerikasseti vahetamine

1. Avage printerikasseti luuk ja eemaldage vana kassett. Juhinduge printerikasseti

pakendis olevast ümbertöötluse informatsioonist.

HOIATUS

Kahjustuste vältimiseks ärge asetage printerikassetti valguse kätte. Katke kassett
paberilehega kinni.

2. Võtke uus printerikassett pakendist välja.

3. Painutage lahti kasseti vasakus otsas olev sulgeva lindi kinnitus.

4. Tõmmake kinnitust, kuni lint tuleb kassetist täiesti välja. Pange lindikinnitus kasseti karpi,

et see ümbertöötamiseks tagastada.

ETWW

HP printerikassettide kasutamine

153

background image

5. Kõigutage toonerikassetti kergelt küljelt-küljele, et tooner kassetis ühtlaselt jaotuks.

6. Paigaldage printerikassett printerisse ning veenduge, et see jääb ettenähtud asendisse.

Sulgege printerikasseti luuk.

HOIATUS

Kui toonerit satub teie riietele, pühkige see kuiva lapiga maha ja peske riideid külmas vees.
Kuuma vee toimel kinnitub tooner püsivalt riidele.

154

Lisa D HP osad ja tarvikud

ETWW