HP LaserJet 1320 Printer series - Printerikassettide hoidmine

background image

Printerikassettide hoidmine

Printerikassetti ei tohi pakendist välja võtta enne, kui alles vahetult enne paigaldamist.

HOIATUS

Printerikasseti kahjustuste vältimiseks ärge asetage seda valguse kätte.

Osad HP LaserJeti printerikasseti pakendid on varustatud kuupäevakoodiga. See kood
viitab 30-kuulisele ajavahemikule, arvestatuna tootmise kuupäevast, ning hõlbustab HP ja
edasimüüjate vahelist varude haldust. Kood ei viita tooneri kasutusajale (säilivusele) ega ole
mingil moel seotud garantiitingimuste ja -tähtaegadega.