HP LaserJet 1320 Printer series - Ühendamine arvutivõrguga

background image

Ühendamine arvutivõrguga

Printereid HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ja HP LaserJet 1320nw saab
arvutivõrguga ühendada sisemise HP Jetdirecti võrgupordi abil. Printerit
HP LaserJet 1320nw saab ühendada ka 802.11b/g-raadiovõrguga. HP LaserJet 1160 ja
HP LaserJet 1320 seeria printerite puhul võib kasutada väliseid võrguprindiservereid.
Järgmises tabelis on loetletud printeri HP LaserJet 1160 ja HP LaserJet 1320 seeria
printerite võrguühenduseks vajalikud vahendid.

Arvutivõrgu variandid

HP LaserJeti
mudel

10Base-T

10/100Base-TX

802.11b/g

Bluetooth

®

1160

HP Jetdirect 170x

HP Jetdirect 175x
(HP Jetdirect
300x,
HP Jetdirect 500x)

HP Jetdirect
en3700

HP Jetdirect
ew2400

HP bt1300

1320

HP Jetdirect 170x

HP Jetdirect 175x
(HP Jetdirect
300x,
HP Jetdirect 500x)

HP Jetdirect
en3700

HP Jetdirect
ew2400

HP bt1300

1320n

Kuulub komplekti

Kuulub komplekti

HP Jetdirect
ew2400

HP Jetdirect 380x
(ainult 802.11b)

HP bt1300

1320tn

Kuulub komplekti

Kuulub komplekti

HP Jetdirect
ew2400

HP Jetdirect 380x
(ainult 802.11b)

HP bt1300

1320nw

Kuulub komplekti

Kuulub komplekti

Kuulub komplekti

HP bt1300

Prindiserveri tellimist kirjeldatakse peatükis

10/100 kaabel- ja raadiovõrgu prindiserverid

.

22

Peatükk 2 Printeri ühendamine

ETWW