HP LaserJet 1320 Printer series - Ühendamine arvutivõrguga

background image

Ühendamine arvutivõrguga

Ühendage võrgukaabli üks ots seadme pistikupesaga ja teine ots arvutivõrguga.
Installeerige printeridraiver kõigisse kohtvõrguga ühendatud arvutitesse.

Märkus

Järgmised protseduurid kehtivad vaid printerite HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ja
HP LaserJet 1320nw kohta.

EtherNeti võrk peab enne järgmiste juhiste täitmist töötama.

Ühendage printer arvutivõrguga

Printerite HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn või HP LaserJet 1320nw ühendamiseks
kaabelvõrguga vajate järgmist:

Töötav kaabelvõrk

CAT-5 EtherNeti kaabel

Printeri ühendamiseks arvutivõrguga tegutsege järgmiselt:

1. Ühendage CAT-5 EtherNeti kaabel EtherNeti jaoturi või marsruuteri vaba pordiga.

2. Ühendage EtherNeti kaabel printeri taga oleva EtherNeti pordiga.

3. Kontrollige, kas printeri taga süttib üks võrgupordi indikaatoritest (10 või 100).

Märkus

Printeri võrgusätete aktiveerumiseks ja kasutusvalmiduse saavutamiseks kulub teatud aeg.
Kui üks võrguindikaatoritest ei sütti, siis juhinduge peatükist

Kaabelvõrgu seadistuse

probleemide lahendamine

4. Printige välja võrgu konfiguratsiooni leht. Lisainfot leiate peatükist

Võrgukonfiguratsiooni

leht

.

Installeerige printeri tarkvara.

1. Sulgege kõik rakendusprogrammid.

2. Pange printeri tarkvara installeerimise CD arvuti CD-draivi. Avaneb Welcome (tervituse)

aken.

ETWW

Ühendamine arvutivõrguga

23

background image

3. Klõpsake nuppu Next ja järgige installeerija juhiseid süsteemi kontrollimiseks ja

ettevalmistuseks ning draiverite, pistikprogrammide ja tarkvara installeerimiseks.

Selleks kõigeks kulub mõni minut.

Printige välja võrgu konfiguratsiooni leht.

Kui printer on Valmis-olekus, vajutage

E

DASI

-nuppu ja hoidke seda 5 sekundit all. Võrgu

konfiguratsiooni leht prinditakse automaatselt välja koos printeri konfiguratsiooni lehega.

Märkus

Võrgukaardi lähtestamiseks, kui printer on välja lülitatud, vajutage ja hoidke all printeri
tagaküljel olevat lähtestusnuppu. Hoidke lähtestusnuppu endiselt all ja lülitage printer sisse;
oodake lähtestusnuppu all hoides, kuni printer saavutab Valmis-oleku.

24

Peatükk 2 Printeri ühendamine

ETWW