HP LaserJet 1320 Printer series - IEEE 802.11b/g-standard

background image

IEEE 802.11b/g-standard

IEEE 802.11b/g-standardile vastava raadiovõrgu toe korral saab printerid asetada sobivasse
kohta kontoris või kodus ja ühendada Microsoft, Apple, NetWare, UNIX

®

või Linux

®

operatsioonisüsteemiga. Raadiotehnoloogia kasutamine võimaldab üles ehitada
kvaliteetseid printimislahendusi ilma füüsilisest ühendusest tingitud piiranguteta.
Välisseadmeid saab asetada sobivasse kohta kontori või maja piires ning vajadusel korral
teise kohta tõsta, ilma võrgukaableid vahetamata.

USB-ühenduste jaoks on saadaval välised valikulised HP Jetdirecti 802.11b/g-prindiserverid.

Lisainfot leiate printeriga HP LaserJet 1320nw kaasas olevast dokumentatsioonist.