HP LaserJet 1320 Printer series - Alerts (alarmide vaheleht)

background image

Alerts (alarmide vaheleht)

Alarmide vahelehel saate konfigureerida automaatse teavituse printerialarmide kohta.
Alarmide vahelehelt leiate lingid järgmistele põhilehtedele:

Set up status alerts (oleku alarmide seadistus)

Set up e-mail alerts (e-posti alarmide seadistus)

Administrative settings (halduse seadistused)

Set up status alerts (oleku alarmide seadistus)

Oleku alarmide seadistuse all saate alarmid sisse ja välja lülitada, määrata, millal printer
peab alarmi edastama ning valida kahe erineva alarmitüübi vahel:

hüpikteade

tegumiriba ikoon

Seadistuse rakendamiseks klõpsake nuppu Apply.

Set up e-mail alerts (e-posti alarmide seadistus)

Sellel lehel saate määrata kuni kaks e-posti aadressi, millele saadetakse sõnum printeri
olekualarmide kohta. E-posti aadresside määramiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Administrative settings (halduse seadistused)

Sellel lehelt saate määrata sageduse, kui tihti HP Toolbox (tööriistakast) kontrollib
printerialarme. Valida saab kolme seade vahel:

Less often (harva)

Normal (normaalselt)

More often (tihti)

Kui soovite I/O-liikluse tihedust vähendada, siis vähendage printeri alarmide kontrollimise
sagedust.