HP LaserJet 1320 Printer series - Network (arvutivõrgu aken)

background image

Network (arvutivõrgu aken)

Märkus

See aken esineb vaid printerite HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ja
HP LaserJet 1320nw puhul.

Kui klõpsate Advanced Printer Settingsi (printeri erisätete) lehel linki Network (arvutivõrk),
siis avaneb uus aken. Seda saate kasutada arvutivõrgu sätete konfigureerimiseks.

32

Peatükk 3 Printeri haldamine

ETWW