HP LaserJet 1320 Printer series - Status (oleku vaheleht)

background image

Status (oleku vaheleht)

Oleku vahelehelt leiate lingid järgmistele põhilehtedele:

Device Status (seadme olek). Printeri olekuinfo vaatamiseks. Sellel lehel näidatakse
printeri seisundiinfot, nagu paberiummistused ja tühi paberisalv. Kui printeri probleem on
kõrvaldatud, klõpsake nuppu Refresh (värskendus), et seadme olekut värskendada.

Supplies Status (tarvikute olek). Tarvikute detailse olekuinfo vaatamiseks, nagu
printerikassetis oleva tooneri hulk, kasutatava printerikassetiga prinditud lehekülgede
arv. Sellelt lehelt leiate ka lingid tarvikute tellimise ja ümbertöötluse informatsiooniga.

Print Info pages (informatsiooni lehtede printimine). Konfiguratsiooni lehe ja mitmete
muude printeri infolehtede printimiseks.